Colegiul Director Județean (CDJ TNL Alba)

 CJD

ART. 43

CDJ este organul de conducere și coordonare al organizației județene între ședințele Comitetului de Coordonare Județean formată din:

 1. membrii Biroului Politic Județean;
 2. preşedinţii Organizaţiilor Locale TNL sau înlocuitorii lor în cazul aceștia în care nu pot fi prezenți sau fac parte din BPJ;
 3. parlamentari, europarlamentari, primari, viceprimari, consilieri judeţeni, consilieri locali de municipii şi de oraşe, membrii ai OJ TNL.

ART. 44

 1. CDJ se întruneşte semestrial sau ori de câte ori este nevoie, la convocarea BPJ al TNL sau a mai mult de jumătate din membrii săi.
 2. Convocarea se face cu minimum 14 zile înainte de data Delegaţiei Teritoriale.

ART. 45

 CDJ al TNL are următoarele atribuții:

 1.  analizează activitatea organismelor locale de conducere şi decide măsurile organizatorice necesare;
 2. evaluează dezvoltarea structurilor din teritoriu în ce priveşte numărul de membri, activitatea acestora precum şi a reprezentanţilor locali;
 3. desemnează delegaţii la Conferinţa Naţională TNL;
 4. propune candidaţii TNL pentru alegerile locale şi generale, pentru administraţia publică locală şi înaintează propunerile către Biroul Politic Local PNL sau Biroul Politic Județean PNL;
 5. validează dizolvarea BPL și BPL Interimare ce le succed, la propunerea BPJ ;
 6. stabileşte modalităţile de implicare a structurilor locale în întocmirea programelor şi proiectelor de dezvoltare locală, judeţeană şi naţională;
 7. poate alege membri pentru completarea BPJ, în cazul unor locuri vacantate din cadrul BPJ, cu acordul Biroului Politic Naţional al TNL. Numărul membrilor BPJ aleşi în completare de CDJ într-un mandat nu trebuie să depăşească 25% din numărul de membri BPJ ales de CCJ. Dacă s-au epiuzat și aceste locuri, atunci nu se mai fac completări iar BPJ va funcționa cu un număr mai mic de membri, însă cvorumul ședințelor va fi același(majoritatea din numărul de membri ales de CNJ).
 8. alte atribuții prevăzute de prezentul regulament .
DESPRE NOI

Tineretul Național Liberal Alba este organizația de tineret a Partidului Național Liberal filiala Alba. Filiala TNL Alba a fost fondată în anul 1996 și întrunește în prezent peste 1 800 de membri de pe întreg teritoriul județului Alba.

Detalii→

Membrii

CONTACT

Str. Nicolae Titulescu nr. 29A

Telofon : 0258-812.196

E-mail : tnl.alba@tnlalba.ro

Facebook