Dan Simedru: Raport de activitate – 4 ani în slujba locuitorilor județului Alba în Parlamentul României

Dan Simedru: Raport de activitate – 4 ani în slujba locuitorilor județului Alba în Parlamentul României

Raport de activitate parlamentară în mandatul 2012-2016

Pe parcursul celor 8 sesiuni parlamentare din mandatul de deputat pe care l-am obținut în urma alegerilor din 2012 mi-am concentrat activitatea,  la nivelul Parlamentului, pe mai multe direcții de acțiune.

 1. Declarațiile politice pe care le-am susținut pe parcursul celor 8 sesiuni au vizat teme de actualitate prin care am abordat probleme politice la zi, dar si subiecte de interes local. Astfel, am susținut 15 declarații politice prin intermediul cărora am dorit să fac cunoscută, de exemplu propunerea si argumentarea acesteia pentru ca municipiul Alba-Iulia să devină capitală de regiune, situația fermierilor care în anul 2015 au fost umiliți stând la cozi imense la sediile APIA din țară pentru a-și obține drepturile bănești garantate de lege. Un alt subiect abordat a vizat promovarea votului prin corespondență în diaspora, în sensul implicării active a autorităților statului in organizarea  acestui vot în mod ireproșabil.

O altă serie de declarații politice au fost adresate miniștrilor Guvernului Ponta, domnului Remus Pricopie, Ministrul Educației Naționale sau Doamnei Rovana Plumb, Ministrul Muncii. Toate aceste declarații au venit ca urmare a unor abuzuri din partea acestor miniștri și a proastei gestionări a domeniilor pe care le coordonează. Ministrului Muncii i-am atras atenția că nu aplică legislaţia referitoare la majorarea salarială pentru personalul care gestionează fonduri europene, în această situaţie aflându-se funcţionarii publici care îşi desfăşoară activitatea în cadrul organismelor intermediare regionale pentru POSDRU, iar în cazul  ministrului Educației am solicitat la momentul respectiv remanierea lui din Guvern  pentru încălcarea legii privind responsabilitatea ministerială și a raporturilor constituționale dintre Guvern și Parlament. Am reacționat,  de asemenea,   în ceea ce privește modul abuziv si neprofesionist in care au fost  organizate concursurile pentru ocuparea posturilor de conducere in invatamint.

 1. Întrebările și interpelările adresate membrilor guvernului reprezintă un alt instrument de control parlamentar prin care am cerut explicații pe o serie de probleme de interes local care mi-au fost semnalate de către autoritățile locale, asociații profesionale sau simpli cetățeni.

Prin cele 46 de întrebări si 3 interpelări am acoperit o arie largă de problematici din județ: de la  acordarea drepturilor de pensie pentru cei care au lucrat în grupele de muncă 1 si 2, sau realizarea nodului rutier  de legătură a orașului Cugir la autostrada A1, la  abuzul săvârșit în cazul doamnei director a Grădiniţei cu program prelungit nr.12 din Alba Iulia, la problema poliţelor RCA pentru tineri, la despăgubirile acordate proprietarilor de terenuri agricole ca urmare a pagubelor produse de animale sălbatice, luarea de măsuri pentru deblocarea situaţiei la nivelul jud.Alba în ceea ce priveşte statutul unor sectoare de drum ( cazul DC 173 Feneș-Bucium și DJ 704 intre barajul Oașa si Domeniul Schiabil Șureanu) care sunt intabulate de către unitățile administrativ-teritoriale dar pentru care ROMSILVA își arogă în continuare dreptul de proprietate. De asemenea, o atenție deosebită am acordat problematicii exproprierilor abuzive de pe traseul coridoarelor de transport europene. Alte subiecte care au făcut obiectul întrebărilor parlamentare au vizat situaţia lucrărilor de infrastructură pe DN 67C Transalpina, a drumurilor din apuseni, sau a tronsonului de autostrada Sibiu-Cunța închis temporar, măsuri pentru avizarea de urgenţă a ridicării materialului lemnos căzut în zona com.Şugag, jud.Alba, clarificări în privința organizării defectuoase a procesului de depunere de către fermieri a cererilor pentru obținerea subvențiilor, solicitare către Ministerul Sanatatii si Ministrul Finanțelor de reînființare a Spitalului și a Serviciului de Trezorerie din Zlatna etc.

Acestea sunt doar câteva din subiectele abordate prin intermediul întrebărilor și interpelărilor, toate reprezentând teme de maximă importanță pentru comunitățile locale și cetățenii din județul nostru.

 1. Componenta de bază a activității mele parlamentare a reprezentat-o activitatea din Comisia de transporturi și infrastructură.

În cadrul acestei comisii am participat la dezbateri importante legate de infrastructură, la audieri ale miniștrilor și secretarilor de stat de resort. Am avut dezbateri tematice în care am analizat activitatea principalelor  sectoare –rutier, feroviar, aerian si naval. Astfel, am analizat activitatea CNADNR pe perioada 2000-2014 in ceea ce privește planul de investiții si cauzele blocajelor care au condus la mari întârzieri în implementarea  proiectelor mari de infrastructură. Aceeași abordare am avut-o și în cazul proiectelor feroviare pe coridoarele europene care au fost tergiversate ceea ce a condus la mari sincope în  asigurarea conectivității cu rețeaua europeană. Prin organizarea acestor dezbateri tematice am vizat  realizarea unei radiografii serioase cu accent  pe nevoia de orientare a politicilor naționale de transport astfel încât să fie respectat și aplicat principiul mobilității și mixul de transport, elemente fundamentale pentru dezvoltarea economică armonioasă a României.

Am fost membru al Comisiei de anchetă privind activitatea Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Maritime – S.A. care s-a finalizat cu un raport adoptat de plenul Camerei Deputaților, in care au fost evidențiate nereguli majore si un management defectuos cu impact asupra performanței Portului Constanța. In urma activității acestei comisii de anchetă, concluziile desprinse au stat la baza deciziei guvernamentale de schimbare a managementului Portului Constanța.

Comisia de trapsorturi  a dezbătut și adoptat acte normative importante in domeniul transporturilor. Dintre cele mai importante și cu impact acte normative amintesc: Propunere  legislativă privind modificarea  Ordonanței Guvernului nr.22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căi navigabile –prin care s-a creat  cadrul legal necesar dezvoltării porturilor, astfel încât să fim competitivi  cu țările vecine care au ieșire la Marea Neagră, iar porturle românesti să fie atractive si să rivalizeze cu cele europene; Proiect de Lege pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.27/2011 privind transporturile rutiere– scutirea microbuzelor școlare destinate transportului elevilor din mediul rural de la plata tarifelor prevăzute pentru eliberarea documentelor de transport; Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.68/2015 pentru aprobarea unor măsuri de gestionare a instrumentelor structurale din domeniul transporturilor care stabilește desemnarea Ministerului Transporturilor drept organism intermediar pentru gestionarea proiectelor majore de infrastructură finanțate prin POIM 2014-2020 se realizează o corecție necesară care sperăm că va contribui la fluidizarea si accelerarea implementării  acestor proiecte; Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România care prevede noi tarife la rovinietă pentru vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri. reușindu-se evitarea majorării acestora conform Directivei europene transpusă de această lege.

 1. Amendamentele si intervențiile pe proiectele de lege constituie una dintre cele mai importante activități ca durată și eficiență parlamentară. Astfel, am depus 128 de amendamente, o parte dintre ele fiind adoptate, dintre care amintesc: modificarea OUG nr.63/2015 pentru prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a programului de transport prin care am rezolvat problema transportului județean de călători care risca să intre în colaps, o altă serie de amendamente a vizat condițiile de despăgubire pe Ordonanţa Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor, accizele în unele situații din Codul Fiscal legat de arme și muniții, modul de calcul al RCA, pachetul de legi pe achiziții publice, protecția fondului cinegetic, alocări bugetare pentru drumuri județene sau modificarea Masterplanului General de Transport.

O serie de amendamente nu au fost adoptate, din pacate și mă refer în special la finanțarea reabilitării Muzeului Unirii, a realizării Monumentului Unirii sau alte alocări bugetare suplimentare pentru județul Alba.

 1. Sunt, totodată, co-inițiator la 57 de propuneri legislative din care 7 au devenit legi.

Legea privind votul prin corespondenta –prioritate legislativa pentru PNL care în urma alegerilor prezidențiale de anul trecut s-a angajat să  promoveze acest act normativ  prin care cetățenilor din afara granițelor tării să li se creeze cadrul legal pentru exercitarea dreptului la vot in mod civilizat.

Propunere legislativă privind “Legea Centenarului Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918”- pe ordinea de zi la plen. Cinstirea memoriei victimelor Primului Război Mondial prin acordarea de distincții naționale, conferite  prin decret de către Preşedintele României, precum și asigurarea de către Guvern a sumelor necesare organizării de ceremonii si evenimente în localităţile şi pe teritoriul aflat în administrarea consiliilor judeţene şi locale în care se află amplasate morminte și opere comemorative de război ale primei conflagrații mondiale sau monumente ale Marii Uniri de la 1918.

Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 321/2009 privind comercializarea produselor alimentare -Legea nr. 150/2016-am participat la dezbaterile din comisia de agricultură pe acest proiect de lege care promovează produsele românești si obligă  marile lanțuri de magazine să aibă la raft un procent de  51% din volumul de marfă. Este un proiect care vine în sprijinul producătorilor și procesatorilor români, dar si al consumatorilor care au posibilitatea să achiziționeze produse românești de calitate.

Legea privind prima intabulare este a doua inițiativă pe acest subiect pe care PNL –ul a depus-o în Parlament, prima tentativă lovindu-se de refuzul majorității parlamentare PSD de a o adopta. Prin aceasta lege se reglementează  procesul de intabulare, cetățenii  fiind scutiți de la plata taxelor- a onorariilor către experții cadastrali- sumele fiind suportate din fonduri europene si bugetare. Din păcate pentru ca majoritatea PSD a respins această lege, intabularea este mult intirziata, dar Guvernul are in derulare, totusi, un amplu proiect național de cadastrare realizabil prin   atragerea fondurilor europene pe agricultură.

Legea privind darea in plată  a unor bunuri imobile (Legea nr 77/2016) vine în sprijinul persoanelor fizice  care au contractat credite de la bănci si sunt în imposibilitatea de a achita aceste credite din motive independente de ei- pierderea locului de muncă, reducerea veniturilor, etc. Astfel,  în vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite, atunci când o persoana fizica nu mai poate plati un credit la banca, aceasta are un  nou instrument în relația cu banca  si poate transfera bunul care a fost ipotecat în favoarea băncii, fără ca banca sa se extindă si asupra altor bunuri pe care respectivul client le detine.

Legea privind grupele de munca a fost adoptată și cei în cauză beneficiază de pensii mai mari. Am reușit majorarea pensiilor și modificarea modului de calcul a vechimii, legea fiind în proces de aplicare, dar nu am reușit să fac dreptate pentru muncitorii cugireni  care în perioada 2001-2005 au lucrat  în condiții grele de muncă. Majoritatea din Parlament a respins soluția propusă de mine, astfel muncitorii în cauză trebuie să meargă în instanță pentru a corecta nedreptatea produsă din incompetență de  conducerea Uzinei din  Cugir de la acea dată, care nu a fost capabilă să depună la timp documentația prevăzută de lege la Ministerul Muncii.

Lege pentru completarea art. 3 din Legea nr. 51/1991 privind securitatea naţională a României ( Legea nr 2/2016)- prin care defrișările ilegale mai mari de 1 ha, fără aprobări legale și exploatarea fără amenajament silvic  au fost declarate atentat la siguranța națională.

Propunere legislativă privind diminuarea risipei alimentare,  devenită Legea nr.217 din 17 noiembrie 2016 reprezintă o acțiune de responsabilizare și conștientizare asupra unui fenomen grav, cel al risipei alimentare. Legea penalizează distrugerea alimentelor, dar urmărește să minimalizeze impactul economic asupra retailerilor, oferindu-le acestora posibilitatea de a lua o serie de măsuri alternative:

 • Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.17 din 7 martie 2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan către străini, o inițiativă care reglementează condițiile de vanzare a terenurilor agricole către străini. In prezent, 30% din terenul arabil al țării a fost cumpărat de   cetățeni străin, fenomen care afectează fermierul român si siguranța României. Introducerea unor condiții pentru cetățenii străini care să restrângă acest fenomen constituie o măsură de protejare a capitalului autohton, fără a intra in conflict cu statutul nostru de țară membră a UE și cu respecatrea obligațiilor ce decurg din acest statut.
 • Propunere legislativă privind activitatea de prevenţie în sănătate-un proiect important pentru PNL  prin care considerăm că prevenția trebuie să devină o politică publică naţională, care să fie susţinută permanent şi pentru o perioadă îndelungată (10-20 de ani) de statul român pentru a avea impactul scontat.
 1. Un alt palier al activității mele parlamentare a vizat intervențiile de la tribuna Parlamentului, în număr de 35, pe marginea proiectelor de legi ajunse în dezbaterea plenului și la vot final, precum și pentru susținerea punctului politic pe marginea moțiunii simple adresată Ministrului Muncii, de la acea vreme, Rovana Plumb.

Am fost desemnat din partea Grupului parlamentar al PNL pentru a avea o intervenție în cadrul dezbaterilor la moțiunea simplă adresată Ministrului Muncii, doamnei Rovana Plumb, intitulată “PSD guvernează la negru! Totul pentru PSD, nimic pentru cetăţean!”.

În discursul pe care l-am susținut am adus argumente și am atras atenția că  prin unificarea într-o singură structură administrativă, condusă de un secretar de stat, a Inspecţiei Muncii şi a Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială nu se realizează în nici un caz o reforma instituțională, ci se politizează  o structură pentru a servi intereselor de moment ale Guvernului Ponta.

O altă serie de intervenții în plen, le-am avut pe marginea proiectelor de legi avizate în comisia de transporturi al cărui membru sunt. Am prezentat în plen poziția politică a Grupului PNL pe majoritatea acestor acte normative. Astfel, am avut intervenții pe legea privind regimul drumurilor, pe legea privind achizițiile publice cu accent pe situația specială a achizițiilor din industria de armament, în sensul exceptării lor de la prevederile legii, pe legea privind tariful de utilizare a drumurilor iar aici am susținut un amendament al parlamentarilor liberali care prevede scutirea de la plata rovinietei pentru autovehiculele aparţinând Societăţii Naţionale de Cruce Roşie. De asemenea, am prezentat poziția grupului parlamentar in cazul legii privind vânătoarea si protecția fondului cinegetic in sensul de a fi respectată proprietatea și proprietarii de teren, pecum și necesitatea unei responsabilizări a gestionarilor în ceea ce privește dezvoltare durabilă a fondurilor cinegetice in sensul protectiei animalelor.

Acestea sunt doar câteva dintre intervențiile pe care le-am avut la plen, cele mai importante.

 1. Moțiuni simple și de cenzură – În total 12 moțiuni din care 4 de cenzură și 8 simple referitoare la activitatea Guvernului Ponta, prin care au fost reclamate derapaje grave în actul de guvernare în domeniul educației, sănătății, contracte cu dedicație și păguboase pentru stat  în domeniul energiei, precum și încălcări ale drepturilor cetățenești garantate de Constituție, cum este dreptul la vot pentru cetățenii din diaspora.

 8. Activitatea în teritoriu a constat în principal în audiențe la biroul parlamentar, un total de 384 oficiale, numarul real fiind mult mai mare in cei patru ani de mandat 2012-2016, în cadrul cărora s-au prezentat cetățeni din județ cu diverse probleme personale și sociale.De asemenea, am organizat 46 întâlniri și consultări publice oficiale, în acești 4 ani. În cadrul acestor întâlniri si consultări publice un subiect extrem de serios care mi-a fost semnalat a fost cel referitor la soarta tinerilor care părăsesc centrele de asistență socială și care au nevoie o locuință. Am făcut cunoscută această problemă mai departe Ministrului Muncii și m-am bucurat să văd că fostul guvern a inițiat Startegia națională ant-sărăcie, unul dintre obiectivele fixate fiind rezolvarea acestei probleme prin promovarea unui pachet legislativ în ceea ce privește locuințele sociale pentru categoriile defavorizate. Sper ca și viitorul Guvern să se preocupe serios de rezolvarea  situației respective, în avantajul acestor tineri. Am inițiat un call-center pentru consultarea cetățenilor județului Alba, cu privire la proiectul Roșia Montană în cadrul căruia am interacționat cu 20 000 de cetățeni ai județului nostru pentru a le afla opinia pe acest subiect. De asemenea, am avut un proiect personal de consultare pe rețelele de socializare intitulat “Întreabă-l pe Simedru” cu scopul de a intra direct in dialog cu cetățenii județului nostru prin intermediul unui canal de comunicare modern și eficient.

Dintre întâlnirile și consultările publice amintesc următoarele: cu reprezentații  mediului de afaceri, cu sindicatele din domeniul asistenței sociale, din sănătate, cu sindicatele pe tema Codului Muncii, cu asociațiile crescătorilor de animale, cu Organizațiile de Tineret în privința RCA, cu asociația transportatorilor și nu în ultimul rând cu asociațiile de pensionari din județ.

În fiecare an, am avut cel puțin câte o întâlnire cu cetățenii din fiecare localitate a Colegiului pe care l-am reprezentat.

 Prezența în mandatul 2012-2016:

Am fost prezent la activitățile din Parlament, la ședințele de plen, de comisii, de grup politic, neavând nicio absență nemotivată. De asemenea am fost in mijlocul oamenilor din judet la evenimente, la intilniri publice cu diverse organizatii si in discutii particulare in audiente sau cu diverse ocazii.

 Mandatul 2012-2016 în cifre:

 • 15 declarații politice
 • 46 de întrebări și 3 interpelări
 • 57 de propuneri legislative din care 7 au devenit legi
 • 35 intervenții în plen
 • 128 de amendamente
 • 12 moțiuni din care 4 de cenzură și 8 simple
 • 46 de întâlniri și consultări publice in teritoriu
 • 384 audiențe programate la cabinetul parlamentar

 Mandatele 2000-2004  și 1996-2000 ( data validării iunie 1997)

Inventarul activității mele parlamentare în aceste mandate cuprinde:

 • 36 declarații politice
 • 16 propuneri legislative – din care 3 devenite legi
 • 41 de întrebări și interpelări
 • 11 moțiuni
 • 60 intervenții în plen

 

Deputat PNL de Alba

Dan Coriolan Simedru

 

Skills

Posted on

January 9, 2017

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Facebook